२०७४ चैत्र २३ गते रामनवमीको दिन २ बजे प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रवचन कक्ष १ मा वसन्तराधा पद्ध्यकाव्य पुरस्कार र हेमकुमारी समाजसेवा सम्मान समर्पण गरिंदै छ !


निम्तो
२०७४ चैत्र २३ गते रामनवमीको दिन २ बजे प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रवचन कक्ष १ मा वसन्तराधा पद्ध्यकाव्य पुरस्कारहेमकुमारी समाजसेवा सम्मान समर्पण गरिंदै छ !

Attachments#
card final 2071.png (894 KB)