हाम्रा पुरस्कार र सम्मानहरू

हाम्रा पुरस्कार र सम्मानहरू

१ वसन्त राधा पद्यकव्य पुरस्कार- नेपाल साहित्य समाज -  रकम रु. ४२,२२२/-
२ हेमकुमारी दिवाकर समाजसेवा सम्मान - नेपाल साहित्य समाज -  रकम २५,५५५/-

३ हरिहर शास्त्री सावित्रीदेवी साहित्यिक पुरस्कार - साहित्य सम्वर्धन केन्द्र - रकम २१,०००/-
४ साहित्य सम्वर्धन द्रस्टा सम्मान - साहित्य सम्वर्धन केन्द्र - रकम १०,०००/-
५ विश्वज्योति सेवा सम्मान - साहित्य सम्वर्धन केन्द्र - रकम ९,०००/-
६ शारदा सिर्जना पु्रस्कार - साहित्य सम्वर्धन केन्द्र - रकम १०,०००/-
७ राधिका पदम दुर्गा पुरस्कार - 
साहित्य सम्वर्धन केन्द्र - रकम १०,०००/-

६ वैजयन्ती स्रस्टा सम्मान - शब्दार्थ प्रकाशन (वर्षको ६ अंक विधा केन्द्रित पत्रिका
 वैजयन्तीबाट ६ जनालाई)

७   दायित्व वाङमय विशिस्ट सम्मान -  दायित्व वाङमय प्रतिष्ठानबाट
८   दायित्व वाङमय सम्मान  -  दायित्व वाङमय प्रतिष्ठानबाट
९  हरिकला गुणाकर दायित्व रचना पुरस्कार  -  दायित्व वाङमय प्रतिष्ठानबाट
१०  शङ्कर कोइराला स्मृति पुरस्कार  -  दायित्व वाङमय प्रतिष्ठानबाट